Danmark skal bære den grønne førertrøje – Line Krogh Lay, Faxekredsens folketingskandidat

Vi står over for en stor udfordring, som vi efter al sandsynlighed er den sidste generation, der kan løse. Klimaproblematikken er et af vor tids absolut vigtigste emner, og det er bydende nødvendigt at lægge undskyldningerne til side og komme i gang med løsningerne. Omkostningerne ved at udskyde de beslutningerne er for store og ikke i Danmarks interesse.

Radikale Venstre ønsker, at Danmark skal være verdens grønneste land på energiområdet – et grønt Danmark, der leder verden. Derfor har vi netop præsenteret et omfattende klimaudspil, som skal føre os henimod 100 % grøn el og varme og 60 % reduktion af CO2-udledning samt en nuludledning af drivhusgasser inden 2030. Det er ambitiøst, men det er bestemt muligt, hvis partierne begynder at arbejde seriøst mod det samme mål både på Christiansborg og i kommunerne.

Vi foreslår flere forskellige tiltag. Fx en samlet energi- og varmeplan for Danmark, så vi bliver bedre til at udnytte overskydende grøn energi samt sammentænke forskellige bæredygtige energiformer fra geotermi og varmepumper til sol- og vindenergi. Herudover mener vi også, at en omlægning af afgifter, som understøtter og sikrer omstillingen til grøn energi. Herudover foreslår vi, at vi bygger tre havvindmølleparker inden 2030 og sideløbende opbygger infrastruktur til kæmpe havvindmølleparker, som på den længere bane kan forsyne Europa med grøn energi.

Det kommende klima- og energiforlig vil være gældende fra 2020-2030, så det er nu, der skal handles, hvis det skal blive en grøn milepæl fra Danmark. Det er vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen, hvis vi skal tiltrække virksomheder og grøn vækst til landet. Dette er nødvendigt for klimaet og miljøet, men også for at sikre vores fremtidige velfærd i Danmark.

Jeg ønsker et Danmark i front! Gør du?

Læs hele Radikale Venstres klimaudspil her: http://www.klima2030.dk/media/1061/rv-klima-2030.pdf

Line Krogh Lay
Folketingskandidat i Faxekredsen
Radikale Venstre

http://faxe.netavis.nu/danmark-skal-baere-groenne-foeretroeje/

http://faxenyt.dk/?Id=15182

Skriv et svar