Myter eller skolernes virkelighed? – af Sean

Formand for Børn og Læringsudvalget i Faxe Kommune, Mikkel Dam, har den 1. juni lagt en video ud på Facebook, hvor han prøver at ”aflive nogle af de myter, som florerer” om vores folkeskoler i Faxe Kommune.

I sit indlæg understreger Mikkel Dam, at ingen arbejder hårdere end ham for Faxe Kommunes skoler. Jeg vil dog mene, at vi er rigtig mange, der arbejder hårdt for Faxe Kommunes skoler: personalegrupper på skolerne, skolebestyrelser, forældre, forvaltningsansatte og politikere m.m. Selvom disse aktører har samme mål, er de ikke altid enig om vejen dertil.

Dernæst siger Mikkel Dam, at der fra politisk side ikke er sparet på skoleområdet, hvilket også er korrekt. Manglende penge skyldes derimod et merforbrug. Østskolen har et underskud på 3,4 mio. kr. primært grundet lederomsætning.  Derudover er skolerne blevet pålagt en rammebesparelse på en procent for 2018 samt en besparelse på en procent med tilbagevirkende kraft for 2017. For forældre, elever og personale står man med et underskud, der i det kommende skoleår vil kunne mærkes direkte i elevernes dagligdag. Bl.a.  i form af flere sammenlæsningstimer, hvor én lærer skal undervise to klasser samtidig. Derudover er der sket en kraftig reduktion af beløbet til indkøb af undervisningsmaterialer. Dette er ikke myter, men skolernes virkelighed.

Det er forringelser, som politikerne i sidste ende bør tage ansvar for. Derfor kan man spørge, om ikke byrådet burde træde til med understøttende økonomi i denne situation. Det er at tage ansvar.

Mikkel Dam siger, at lærernes arbejdstid forbliver uændret. Det er selvfølgelig bedre end en forringelse. Lærerne underviser allerede flere og flere timer, hvis man ser på udviklingen henover de seneste 10 år, og samtidig har de fået mindre forberedelsestid. Dette skaber et stort pres på vores lærere, pædagoger og øvrigt personale, der på trods af dette leverer et fantastisk stykke arbejde.

Mikkel Dam foreslår på sigt at øge antallet af lærernes undervisningstimer ved at fjerne administrative opgaver. Det er jeg er helt uenig i, som situationen er nu.  Børn og Læringsudvalget bør i stedet øge antallet af forberedelsestimer som erstatning for de administrative timer, Mikkel Dam foreslår fjernet. Dette vil i langt højere grad styrke elevernes trivsel og sikre et højt fagligt niveau.

Sean Littlewood
Lærer og bestyrelsesmedlem, Radikale Venstre i Faxe Kommune
Præstøvej 38, Faxe

https://sn.dk/Debat-Faxe/Myter-eller-skolernes-virkelighed/artikel/750818

Skriv et svar