Radikale Faxe ønsker børnene tillykke

Budgettet for Faxe Kommune 2019 er nu vedtaget af et flertal i byrådet. Børnene er en mærkesag for os i Radikale Venstre, så vi er meget glade for, at børnene er blevet prioriteret, og at 9 mio. kr. tilføres daginstitutionsområdet. Det er i den grad tiltrængt – og vi glæder os over, at alle partier i byrådet bakker op om at tilføre børneområdet flere midler. Det er vigtigt set i et længere perspektiv, at alle partier anerkender og prioriterer vigtigheden af den tidlige indsats og et godt børneliv.

Derudover er vi glade for, at der fortsat opspares 10 mio. kr. årligt til et vandkulturhus i Haslev, tilføres midler til en halpulje samt kunstgræsbane i Faxe. Det er således efter vores mening et budget, vi ville stemme for, såfremt vi sad i byrådet. Eneste malurt i bægeret er, at byrådet har valgt at sløjfe den godt 1 mio. kr. store pulje til udendørsanlæg, hvorfra de unge her i 2018 har fået skaterbanen i Haslev.

Det glæder os, at det er et samlet byråd, der har stemt for udgiftssiden – det sender et vigtigt signal til både borgere og medarbejdere i kommunen, at kommunens politiske ledelse står sammen.

Nicolaj Lund Jensen, Gisselfeldvej 18, 4690 Haslev
Spidskandidat ved KV17 og bestyrelsesmedlem i Radikale Faxe

Majbritt Egelund Rasmussen, Teestrup Bygade 27, 4690 Haslev
Formand for Radikale Faxe

https://sn.dk/Debat-Faxe/Radikale-oensker-boernene-tillykke/artikel/782049

Skriv et svar