Statsministeren vil gennemtrumfe sundhedsreform inden valget – af Line Krogh Lay

Regeringens nye sundhedsudspil er stærkt bekymrende og peger mod demokratisk
underskud, centralisering og besparelser på både sundhedsområdet og andre af
regionens opgaver.

Reformen finansieres dels inden for den eksisterende ramme, dels ved fugle på taget og
dels af mulige administrative besparelser, som er stærkt overvurderede. Den noget luftige
økonomi i reformen kan få omfattende konsekvenser for sygehusene og for kommunerne,
som fremover skal overtage nogle af opgaverne. De er i forvejen spændt hårdt for og ikke
gearet til at løfte alle disse forskelligartede opgaver. Efter mange år med
omprioriteringsbidrag og årlige besparelser er der ikke meget tilbage at hente. Vil man så
nedlægge kommunerne og lave dem om til administrative enheder, hvis de ikke kan løse
de nye opgaver inden for deres økonomiske rammer?

I debatten glemmes andre vigtige områder, som regionerne også står for. Eksempler på
dette er uddannelse, handicapområdet og offentlig transport – busser og Regionstog.
Disse områder risikerer også at holde for som følge af Regeringens og DF’s
sundhedsreform med fare for, at en masse særdeles vigtige opgaver bliver tabt på gulvet.
Vil man så bruge det som undskyldning for at nedlægge kommunerne og centralisere
yderligere?

Radikale ønsker forandring, men frem for at nedlægge regionerne, bør de styrkes. I dag
træffes en stor del af de beslutninger, der påvirker vores hverdag, langt væk fra vores
lokale virkelighed. Vil man have indflydelse på de beslutninger, man møder
konsekvenserne af i sin hverdag, er det uhensigtsmæssigt, at man skal have fat i en
embedsmand i en styrelse i den anden ende af landet.

Radikale ønsker reel lokal medbestemmelse for at styrke forankringen af vores demokrati!

Line Krogh Lay
Folketingskandidat for Radikale Venstre
Skolemarken 3, St. Heddinge

Skriv et svar