Vores politik

Her kan du læse mere om vores politik og visioner for Faxe Kommune. Politikken blev udarbejdet forud for kommunalvalget i 2017 og er nedskrevet i vores politiske program. Vi udvikler løbende vores politik i takt med udviklingen og behovene for borgerne i Faxe Kommune.

Radikale Faxe har store visioner for Faxe Kommune. Vi har fokus på at øge bosætningen og skabe vækst og arbejdspladser i Faxe Kommune og ser børnene som vores fremtid. Vi vil investere mere i børn, unge, uddannelse, sundhed og infrastruktur. Vi vil inden for alle politikområder træffe beslutninger i samspil med borgerne og dermed have nærdemokrati og decentralisering som kerneelementer i vores politik.

 

Radikale Venstre har eksisteret siden 1905 – i Faxe Kommune siden 1908. Meget er forandret siden dengang, og meget kræver helt andre løsninger end dengang. Men mange af de grundlæggende radikale værdier er de samme.

At være radikal i dag er

• at sikre lige ret for alle uanset køn, religion, hudfarve eller social status
• at samarbejde gennem åbenhed, tillid og dialog
• at give lige uddannelsesmuligheder for alle
• at have socialt engagement
• at bygge på tillid
• at kæmpe for grønne idealer
• at være økonomisk ansvarlig.

I alle årene har Radikale Venstre været ’spændt ud’ mellem disse idealer og de praktiske, politiske muligheder. I dette spændingsfelt er det på en række områder lykkedes – i samarbejde med andre partier – at skabe gode samfundsmæssige resultater til glæde for alle.

Radikale Venstre i Faxe Kommune arbejder på at få disse værdier udført i praksis i Faxe Kommune gennem socialliberal politik.