Ældre

Radikale Venstre vil arbejde for, at alle ældre sikres tryghed, trivsel og værdighed. Den ældre skal sættes i centrum og sikres tilstrækkeligt nærvær, omsorg og pleje – hvad enten det er på sygehuset, på plejehjemmet eller hjemme.

Radikale Venstre ønsker:

  • at sikre respekt for den ældres behov og for opfyldelse af disse behov.
  • at sikre, at den forebyggende indsats prioriteres højt og sker i samspil mellem både ældre, pårørende og Faxe Kommune.
  • at mulighederne for genoptræning og vedligeholdende træning bliver fastholdt og højt prioriteret.
  • at sætte fokus på for tidligt afsluttede indlæggelser og forebyggende indlæggelser, så der kommer færre genindlæggelser.
  • at sikre bedre bemanding og efteruddannelse af personalet, så vi sikrer optimal pleje og undgår arbejdsbetinget sygefravær.
  • at sikre bedre mad til de ældre, fx gennem lokale ordninger, gårdbutikker, fødevarenetværk eller dagligvarebutikker.
  • at sikre fortsat støtte til svage ældre, der bor i eget hjem, så de kan deltage i sociale aktiviteter. Ældre skal have flere tilbud og flere muligheder for at indgå i sociale aktiviteter.
  • at styrke samarbejdet med frivillige og med Ældrerådet, så vi sikrer bedst mulig dialog med borgerne om, hvad der er de ældres behov.