Beskæftigelse og social indsats

Radikale Venstre ønsker gennemførelse af en helhedsorienteret indsats som en blivende indsats. Vi vil udøve en særlig aktiv indsats for de mange unge og voksne i Faxe Kommune, der er på kontanthjælp, idet denne gruppe udgør en betydelig del af kommunens udgifter.

Udsatte børn og unge samt deres familier skal hjælpes så hurtigt som muligt og skal sikres god, tværfaglig støtte fra kommunens side.

Radikale Venstre ønsker:

  • at den enkelte borger har én sagsbehandler i Faxe Kommune, som fungerer som kontakt-person og familierådgiver og hjælper borgeren indenfor alle områder, hvor der er behov for kommunens hjælp.
  • at virksomhederne og kommunen løfter et socialt ansvar i forhold til at udbyde lærlinge- og elevpladser samt til at ansætte medarbejdere, der er socialt udsatte. Dette skal ske gennem sociale klausuler, så vi er sikre på, at virksomhederne løfter et socialt ansvar. Mindre virksomheder skal dog ikke pålægges sociale klausuler.
  • at vi pædagogisk, psykologisk og uddannelsesmæssigt fortsat udnytter andre kommuners erfaringer og følger ”best practice” for at hjælpe udsatte mennesker.
  • at der etableres kommunale arbejdspladser, hvor der er mulighed for at beskæftige borgere med handicap.
  • at styrke uddannelses- og behandlingstilbuddene til kontanthjælpsmodtagere, så de får varierede tilbud og muligheder, der ikke kun er virksomhedsrettede.
  • at sætte meget tidligere ind med de sociale indsatser. Vi skal især hjælpe socialt udsatte børn så tidligt som muligt.
  • at optimere den virksomhedsrettede indsats – og dermed virksomhedernes medfinansiering af offentlig forsørgelse – ved at målrette indsatsen mod dem, det er nemmest at få i job.
  • at støtte opstart af nye socialøkonomiske virksomheder og andre eksperimenter, der sigter på at skabe varige arbejdspladser for udsatte borgere, der har nedsat arbejdsevne eller er psykisk sårbare.