Faxe Kommune som arbejdsplads

Et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel for de kommunalt ansatte er et vigtigt grundlag for, at borgerne i kommunen oplever god service og nærvær. Der bør være et øget fokus på at fastholde gode og værdsatte medarbejdere, at forbedre kompetenceudviklingen og at sikre god ledelse.

Kommunen skal have en rekrutteringsstrategi, som sikrer, at man tiltrækker fagligt stærke og talentfulde medarbejdere, som vil bidrage positivt til kommunens udvikling, både i det nære møde med borgeren og i det mere overordnede strategiske perspektiv.

Vi har tillid til medarbejderne. Derfor skal kommunen ikke bidrage til forøget papirarbejde og unødvendig kontrol, men derimod arbejde for, at det reduceres, så medarbejdernes faglige kompetencer kan komme mere i spil.

Radikale Venstre ønsker:

  • at der skal være et stort fokus på arbejdsmiljøet, som er karakteriseret af nærvær, tryghed, tillid og accept af medarbejdernes ytringsfrihed
  • at Faxe Kommune skal være en arbejdsplads, hvor man gerne vil være ansat, og hvor der er høj medarbejdertilfredshed
  • at styrke rekrutteringen i Faxe Kommune, så vi også i fremtiden får de bedste medarbejdere og ledere til at sikre kernevelfærden
  • at anvende rekruttering strategisk til at markedsføre kommunen og tiltrække nye borgere.