Infrastruktur

Investeringer i infrastruktur er væsentlig for, at et samfund kan udvikle sig og være med til at skabe sikre færdselsveje for både hårde og bløde trafikanter. Faxe Kommune er stadig præget af, at den består af tre mindre kommuner, som tilhørte to forskellige amter og derfor ikke er sammenhængende trafikalt set. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for, at infrastrukturen i kommunen gøres mere sammenhængende med nyanlæg af vejstrækninger og cykelstier. Investeringer i infrastruktur er potentielt med til at spare samfundet for mange penge, idet mere sikre veje medfører færre trafikulykker. Ethvert dødsfald i trafikken er dybt tragisk, og vi skal gøre, hvad vi kan for både at undgå de menneskelige lidelser og spare de omkring 26 millioner kroner et tabt liv koster samfundet. Vi vil derfor arbejde for, at der etableres flere cykelstier, rundkørsler og lyskurve, dér hvor det giver bedst mening for at gøre vores veje mere sikre.

Radikale Venstre ønsker:

 • at trafikken får bedre vilkår og gøres så sikker som muligt – blandt andet gennem etablering af flere cykelstier, fx mellem Haslev og Freerslev og mellem Dalby og Rønnede.
 • at forlænge Ny Ulsevej fra Vordingborgvej mod Faxe.
 • at skabe bedre afvikling af trafikken i krydset Dyssevej/Faxevej i Rønnede.
 • at der etableres fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.
 • at forskønne Vordingborgvej gennem Dalby og Rønnede.
 • at etablere nordvendte ramper på afkørsel 36 Bregentved.
 • at forlænge Gisselfeldvej mod Køgevej i Haslev, så Bråbyvej kan blive aflastet for tung trafik.
 • at støtte en underføring af Østre Ringvej under banen til Energivej i Haslev.
 • at etablere en kombineret cykel- og gangbro over jernbanen i Bråby Stationsby.
 • en optimering af busruterne i kommunen, så de bliver mere fleksible og tilpasset borgernes behov; f.eks. med flere afgange for mindre busser.
 • flere togafgange mod København for at give pendlerne et egentligt alternativ til bilen.
 • at arbejde for, at der på sigt kommer dobbeltsporet bane mellem Næstved og Køge.
 • at facilitere udrulning af forbedret digital infrastruktur i hele kommunen. Vi vil arbejde for at få at få landets bedste internet- og mobilforbindelse i hele kommunen.
 • forbedret skiltning af cykelstier, vandrestier m.m. så den dejlige natur omkring os bliver lettere tilgængelig for alle.