Integration – velkommen til vores kommune

I Radikale Venstre ville vi ønske, at der var færre flygtninge. De flygtninge, vi har modtaget igennem de senere år, er et udtryk for en verden, hvor uskyldige mennesker rammes af krig og terror og derfor flygter for at bringe sig selv og deres familier i sikkerhed. Vi ville helst, at verden var et fredeligere sted, hvor det ikke var nødvendigt at flygte.

Når flygtninge er kommet til vores land og har fået anerkendt deres ophold, så er det vores pligt at hjælpe disse mennesker med at føle sig velkomne og motivere dem for at blive integreret i vores samfund. Det er en fælles og meget vigtig indsats.

Radikale Venstre ønsker:

  • at flygtninge fordeles bredt i hele kommunen. Det giver et dynamisk samfund, når vi blander os med hinanden.
  • at have konkrete handlingsplaner klar, så flygtninge bliver integreret fra dag ét i Faxe Kommune.
  • at tage udgangspunkt i den enkelte flygtnings behov, ressourcer og muligheder. Det skal ske gennem en målrettet og effektiv visitationsproces, som skal danne grundlag for, hvad den enkelte flygtning har behov for og kan bidrage med.
  • at understøtte mobiliseringen af lokale, frivillige kræfter og initiativer i forbindelse med integration. Vi skal vise vores støtte til sådanne initiativer, for det mindsker fordomme og fremmer sproglig og social integration.
  • at vedligeholde og understøtte den indsats, som udføres af frivillige.
  • at kommunen fortsat gør en aktiv indsats i at hjælpe erhvervslivet administrativt i forbindelse med oprettelsen af integrationsjob (IGU-job).