Kultur og fritid

Radikale Venstre ser kulturen, folkeoplysningen, kunsten og idrætslivet som en investering, som vi skal prioritere højt. Det aktive, kreative liv holder os raske og giver os den læring og dannelse, der gør os til reflekterende borgere i et demokratisk samfund. Det skaber grobund for fællesskaber, der åbner sig mod nye målgrupper – som fx når en teaterforestilling skaber bedre trivsel i skolen, musik spreder livsmod på plejecentret, eller fodbold får nye borgere til at føle sig hjemme. Også kommunens virksomheder er afhængige af et aktivt og kreativt lokalmiljø, der tiltrækker arbejdskraft, idérigdom og nye samarbejdspartnere.

Radikale Venstre ønsker:

 • at kommunen understøtter kultur- og sportsinitiativer, som går på tværs af sociale, religiøse, uddannelsesmæssige og aldersmæssige forskelle
 • at alle børn fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer med fokus på lokalt forankrede, kreative miljøer
 • at tiltrække nationale og internationale events, der understøtter vores lokalt forankrede, kreative miljøer
 • at samarbejde med erhvervslivet om at etablere, styrke og fastholde kreative miljøer inden for flere fag og håndværk, som teatre, sangkor etc.
 • at samarbejde med foreninger og lokale initiativer, der fremmer fysisk bevægelse og kunstoplevelser
 • at samarbejde med (og bakke op om) tiltag, der gavner og inkluderer borgere, der ikke selv banker på hos foreningerne
 • at bruge vores natur til at understøtte rekreative oplevelser
 • at støtte uorganiserede og tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet
 • at der bygges en ny biograf i Haslev
 • at Kultunariet i Haslev bliver en lokalt fyrtårn for musik, foredrag og udstillinger
 • at Faxe bliver idrætsby – med idræt på alle niveauer
 • at der i samarbejde med lodsejere etableres afmærkede MTB-stier og vandreruter på tværs af kommunen.