Styrket borgerinddragelse

Vi er alle en del af Faxe Kommune, og derfor er det vigtigt, at også borgerne oplever, at det er muligt at komme til orde, få indflydelse og blive hørt. Faxe Kommune har i de senere år gjort et stort arbejde med at forbedre borgerinddragelsen gennem dialogmøderne. Dette arbejde skal udfoldes og styrkes i de kommende år.

Radikale Venstre ønsker:

  • at understøtte initiativer, der bygger bro mellem borgere og politikere samt fremmer borgernes mulighed for at gøre deres indflydelse gældende
  • at der etableres flere eksperimentelle, bæredygtige boligtyper i kommunen, fx andels-, ejer-, ungdoms-, ældre- og lejeboliger samt seniorfællesskaber
  • at få flere borgerinddragende udvalg, såkaldte §17, stk. 4-udvalg, der skal fungere som politiske værksteder, hvor politikere og borgere sammen kan skabe grundlaget for kommunens politik
  • at styrke den demokratiske udvikling i hele kommunen via arbejdet med frivillige i foreninger, lokalråd mv.
  • at støtte initiativet omkring borgerpanelet og få udbredt kendskabet, så endnu flere borgere tilmelder sig.