Sundhed

Radikale Venstre mener, at sundhed starter langt fra sygehuset og lægen. En af de vigtigste kommunale sundhedsopgaver er derfor forebyggelse og sundhedsfremme.
Derfor vil Radikale Venstre arbejde ud fra, at forebyggelse er bedre end helbredelse, og vi vil integrere sundhed i daginstitutioner, skoler, beskæftigelsesindsatsen, arbejdet med psykisk sårbare, psykiatri og ældrepleje mv. Også strukturelt – fx gennem kommuneplanlægning, lokalplanlægning, trafikplanlægning eller i konkrete anlægsprojekter – skal kommunen vægte forebyggelse og sundhedsfremme højt.

Radikale Venstre ønsker:

 • at styrke kommunens forebyggelsesindsats og kvaliteten af de nære sundhedstilbud. Forebyggelse er nøglen til at sikre, at den enkelte borger kan udfolde sit fulde potentiale og blive herre i eget liv.
 • at gøre mændene i Faxe Kommune sundere. Mænd i Faxe Kommune har nemlig ca. 2 år kortere levetid end mænd i kommunerne nord for København.
 • at kommunen fremmer sunde vaner hos børn og unge ikke mindst i forhold til kost, rygning, alkohol og motion – de såkaldte ’KRAM-faktorer’.
 • at skabe sunde rammer i børns hverdagsliv i daginstitutioner, skoler og på fritidsområdet – samt gøre opmærksom på, hvilke muligheder der er for fysisk aktivitet i lokalområdet. I barne- og ungdomsårene grundlægges sunde vaner, og derfor vil vi indtænke foreningslivet – bl.a. idrætsforeninger – endnu mere i forbindelse med fysisk aktivitet i skolen.
 • at tilføre flere ressourcer til sundhedsplejersker og skolesygeplejersker, så usunde vaner forebygges. Jo tidligere vi sætter ind med forebyggelse i børnenes liv, desto bedre.
 • at forebyggelse også tænkes ind i byplanlægningen ved at skabe rammer i lokalmiljøer, hvor der er mulighed for at dyrke fysisk aktivitet.
 • at forbedre de nære sundhedstilbud for eksempel gennem øget opmærksomhed på psykisk syges behov, på rehabilitering og på specialiseret sygepleje, da dette kan være med til at forbedre borgerens livskvalitet og mindske antallet af indlæggelser.
 • at differentiere kommunens sundhedstilbud, så det er tilpasset den enkelte borger.
 • at psykiatriske patienter får den nødvendige støtte og vejledning i socialpsykiatrien, og at der om nødvendigt bliver tilført ressourcer og/eller omlægninger, så borgerne kan rehabiliteres – meget gerne komme i arbejde – så de har mulighed for et godt liv trods sygdom.
 • at kommunen etablerer pårørendeundervisning, der kan give de pårørende den nødvendige støtte, viden og forståelse.
 • at Faxe Kommune skal have en synlig sundhedsprofil, som er baseret på en sundhedsstrategi for alle borgere i kommunen. Sundhedsprofilen skal forvaltes og koordineres af en sundhedskoordinator, som har det daglige ansvar for at føre strategien ud i livet gennem konkrete arrangementer.