Udvikling af Faxe Kommune – vækst og bosætning

I Radikale Venstre ønsker vi, at det skal være attraktivt at bo og leve i Faxe Kommune, derfor vil vi arbejde for, at vi har attraktive daginstitutioner og folkeskoler, en velfungerende infrastruktur fysisk såvel som digitalt, og at kommunens forskellige byområder udvikles.

Radikale Venstre ønsker:

 • at sikre en balanceret udvikling og et lokalt engagement i hele Faxe Kommune, således at mindre bysamfund så vidt muligt kan bevare en kommunal service – som eksempelvis dagpleje/vuggestue, børnehave, skole og SFO samt aktivitetsmuligheder for pensionister og ældre
 • at øge udviklingen og bosætningen i lokalområderne ved at sikre sociale aktiviteter og fællesskaber for lokalbefolkningen gennem støtte og rådgivning
 • at sikre flere attraktive ungdomsboliger blandt andet med henblik på at gøre Faxe Kommune til en attraktiv ungdomskommune
 • at der udarbejdes en plan for Faxe Ladeplads som kystdestination
 • at De Hvide Dronninger i Faxe Ladeplads bygges ved hjælp fra private og offentlige fonde
 • at landsbyfællesskabet Permatopia eftergøres andre steder i kommunen
 • at støtte Camp Adventures planer
 • at der i den kommende byrådsperiode, med ekstern hjælp, udarbejdes en ny samlet vision og strategi for Faxe Kommune
 • at skabe nye parcelhusområder i den østlige del af Haslev
 • at skabe et nyt boligområde omkring Faxe Syd station
 • at udvikle Bråby Stationsby på langt sigt til en moderne landsby med over 2000 indbyggere, hvor der bl.a. skabes nye moderne boligformer med inspiration i Permatopia, en ny integreret børneinstitution og en genåbning af den nedlagte station
 • at imødekomme tilflytteres behov, bl.a. ved en velkomstpakke, der fortæller om kommunens mange muligheder i samarbejde med private aktører
 • at kampagnen ”Følelsen af Faxe” revurderes
 • at sikre at der kommer ro om folkeskolen
 • at udvikle og markedsføre de forskellige byområder i kommunen med hver deres unikke profil
 • at sikre et varieret boligudbud, samt attraktive byggegrunde
 • at der nedsættes et bosætningsudvalg med ejendomsmæglere, detailhandlere og foreningslivet, så der altid er en løbende dialog om, hvad nye borgere efterspørger
 • at der etableres flere statslige arbejdspladser i kommunen.