Vores børn, vores fremtid

Børnene er vores fremtid, og derfor ønsker Radikale Venstre at investere i et godt børne- og ungdomsliv for at etablere et godt fundament for kommende aktive medborgere og samtidig være en attraktiv kommune at bo i, når man er en børnefamilie. Vi vil derfor arbejde for at sikre fleksible og gode tilbud i daginstitutionerne, og at vores skoler skaber bedre grundlag for dannelse, trivsel og læring. Endelig vil vi også arbejde stærkt for, at udsatte familier får den fornødne hjælp til, at deres børn kan få en tryg og god barndom.

I det følgende beskriver vi, hvordan vi forestiller os, at fremtiden skal være for daginstitutionerne, skolerne og de unge i kommunen.

Daginstitutioner

Radikale Venstre ønsker:

 • at sikre, at der i vores daginstitutioner og børnehaver er tilstrækkeligt personale til at tage sig af vores børn. Vi ønsker som udgangspunkt, at der minimum er to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. Der skal være minimum tre medarbejdere til 40 SFO-børn.
 • at den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer er til stede, så dagtilbuddets kvalitet stadig kan forbedres.
 • at sikre ordentlige og nutidige faciliteter i vores daginstitutioner og børnehaver.
 • at dagtilbud skal være fleksible – med åbningstider tilpasset arbejdsmarkedet.
 • at forældre-/pædagogsamarbejdet er en forudsætning for det pædagogiske arbejde om barnets udvikling. Medarbejderne skal have mulighed for at understøtte det enkelte barn og for at få viden om de særlige områder, hvor barnet måske har behov for ekstra støtte.
 • at sikre en overvægt af uddannet personale i daginstitutionerne.
 • at dokumentation og andet administrativt papirarbejde kun iværksættes i samarbejde med daginstitutionernes ansatte og ledelse.
 • at den enkelte institution i udgangspunktet får ansvar for egen økonomi, fordi det giver bevidsthed om den rette anvendelse af ressourcerne.
 • at det skal være nemmere at holde børn et ekstra år i børnehave ud fra en faglig begrundelse.

Skoleområdet:

Radikale Venstre ønsker:

 • at udvikle en folkeskole, som forældre tilvælger, fordi der sikres en høj faglig og pædagogisk udvikling for det enkelte barn.
 • at der sikres mest mulig decentralisering, så de enkelte skoler/områder kan få frihed til at tilrettelægge egen hverdag.
 • at sætte større fokus på forældreinvolvering i skolelivet.
 • at sikre grundlæggende fokus på det enkelte barn. Det er barnet, der skal styrkes gennem tæt samarbejde mellem forældre, lærere og barnet. Om nødvendigt via eksterne partnere som for eksempel pædagogisk/psykologisk rådgivning (PPR) og familieafdelingen i kommunen.
 • inklusionsbegrebet skal nuanceres, således at der er tale om inklusion på skolen og ikke i normalklasserne. Altid med trivsel og faglighed for øje.
 • at kompetenceudvikle lærere og pædagogisk personale, så de får styrket de pædagogiske værktøjer.
 • at der tilbydes modersmålsundervisning fra 0.-9. klasse efter behov.
 • at der bibeholdes overbygning på alle skoler i de større byer i kommunen.
 • at vores skoler skal hedde “skoler”- og ikke “afdelinger”.

Ungeområdet:

Radikale Venstre ønsker:

 • at unge i Faxe Kommune får de bedste forudsætninger og muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse (og senere evt. en videreuddannelse)
 • at sikre flere uddannelses- og praktikpladser til unge på erhvervsrettede uddannelser gennem et forpligtende samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet
 • at få nye uddannelsesmuligheder til kommunen, fx en skolebaseret læreruddannelse
 • at styrke det kommunale SSP-samarbejde
 • at der etableres et ungeråd
 • at der etableres et ungdomshus i Haslev
 • at videreudvikle de kommunale ungdomsklubber, bl.a. med flere åbningsdage.